สินค้า RR10 : Thermometer Relay Brand C-MAC

Home / RR10 : Thermometer Relay Brand C-MAC

รหัสสินค้า : RR10

RR10 : Thermometer Relay Brand C-MAC

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : C-MAC

แบรนด์ : C-MACDescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     RR10 เป็นรีเลย์สำหรับเช็คความเร็วรอบของมอเตอร์ ซึ่งจะทำการวัดความเร็วรอบโดยรับสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ เช่น Proximity หรือ Contact โดยมีการหน่วงเวลาให้มอเตอร์ทำงานก่อน หลังจากครบเวลาแล้วจะเริ่มเช็ครอบ โดยรีเลย์จะหยุดการทำงานเมื่อความเร็วรอบเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้ หรือต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้


SPECIFICATIONS
รีเลย์,relay,current relay,อุปกรณ์เช็คกระแสไฟฟ้า,logic relay,frequency relay,อุปกรณ์เช็คความถี่,monitoring relay,รีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน,thermometer,thermostat,รีเลย์เช็คความเร็วรอบมอเตอร์,เซ็นเซอร์,sensor,proximityORDER CODE
รีเลย์,relay,current relay,อุปกรณ์เช็คกระแสไฟฟ้า,logic relay,frequency relay,อุปกรณ์เช็คความถี่,monitoring relay,รีเลย์ป้องกันไฟตก-ไฟเกิน,thermometer,thermostat,รีเลย์เช็คความเร็วรอบมอเตอร์,เซ็นเซอร์,sensor,proximityDOWNLOAD
Data Sheet : RR10

Knowledge

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Product

NAT 8252 : Industrial Pressure Transmitters Brand TRAFAG

V280 : Vision Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

TS15/F : OMEGA Rail Brand POFILATILONATESI S.r.l

ECT 8472 : Industrial Pressure Transmitters Brand TRAFAG

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400