สินค้า WM33 & 52 : Relative Humidity & Temperature Transmitter Wall Mount Brand MICHELL Instruments

Home / WM33 & 52 : Relative Humidity & Temperature Transmitter Wall Mount Brand MICHELL Instruments

รหัสสินค้า : WM33 & 52

WM33 & 52 : Relative Humidity & Temperature Transmitter Wall Mount Brand MICHELL Instruments

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : MICHELL Instruments

แบรนด์ : MICHELL InstrumentsDescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     อุปกรณ์วัดความชื้นและอุณหภูมิขนาดเล็กแบบติดตั้งบนผนังและเพดานภายในห้อง มีหน้าจอแสดงผลภายในตัว (Option) เป็นตัวเลขดิจิตอล โดยมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบวัดความชื้นเพียงอย่างเดียว และวัดความชื้นและอุณหภูมิภายในตัวเดียวกัน มีเอาต์พุตแบบ 2 สาย 4-20 mA และ 3/4 สาย 0-1 V , 0-5 V , 0-10 V หรือ 0-1 mA โดยการตั้งค่ามีความเที่ยงตรงสูง ±2% ส่วนอุปกรณ์เพิ่มเติมจะมีฟิลเตอร์ป้องกันฝุ่น


SPECIFICATIONS
humidity,temperature transmitter,transmitter,instrument,วัดความชื้น,วัดอุณหภูมิ,duct mount,อุปกรณ์วัดความชื้น,wall mount,temperatureDIMENSIONS
humidity,temperature transmitter,transmitter,instrument,วัดความชื้น,วัดอุณหภูมิ,duct mount,อุปกรณ์วัดความชื้น,wall mount,temperatureCIRCUIT DIAGRAM
humidity,pt100,temperature transmitter,transmitter,instrument,วัดความชื้น,วัดอุณหภูมิ,duct mount,อุปกรณ์วัดความชื้น,wall mount,temperatureORDER CODE
humidity,pt100,temperature transmitter,transmitter,instrument,วัดความชื้น,วัดอุณหภูมิ,duct mount,อุปกรณ์วัดความชื้น,wall mount,temperature


DOWNLOAD
Data Sheet : WM33&52

Knowledge

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

Product

T1-EF : Wiring Duct And Accessories, Wiring Duct รางเก็บสายชนิดโปร่งพร้อมฝาปิด Brand IBOCO

JAZZ-J : Jazz Micro-OPLC Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

KLEA 322P : Energy Analyzer 2 Digital Input, 2 Digital Output Brand KLEMSAN

CENTER 200/201 : Mini Clamp Meter Brand CENTER

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400