สินค้า CD5 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

Home / CD5 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : CD5 Series

CD5 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

Displacement Sensors เซ็นเซอร์ตรวจจับระยะทางและขนาดชิ้นงาน

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• World's longest sensing distance of 2 meter with fine linearity of ?0.1% F.S.
• Best-in-class resolution (0.02?m) of CD5L-25
• Best-in-class linearity (0.05% F.S.) of CD5-85
• Multiple calculations, one controller supports 3 heads simultaneously
• Sensing heads can function without controller (Patent pending) Direct connection to PC is possible via RS-422


SPECIFICATIONS
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี


DIMENSIONS

sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี

DOWNLOAD
Data Sheet : CD5 Series
Manual : CD5 Series

Knowledge

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Photoelectric Sensor แบบ BGS ดีอย่างไร

2019-04-05

Product

LT : Rectilinear Displacement Transducer Brand GEFRAN

LS Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

TPFADA : Flushdiaphragm Pressure Transmitter Withdigital Autozero & Span Brand GEFRAN

TTM-339 : Programmable Process Controller Brand TOHO

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400