สินค้า BikeAround Screen จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

Home / BikeAround Screen จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

รหัสสินค้า : Screen

BikeAround Screen จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

หมวดสินค้า : Healthcare Products

ประเภทสินค้า : Camanio care

แบรนด์ : Camanio careDescription

เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นจอโทรทัศน์ซึ่งจะทำงานร่วมกับ google street view เพื่อช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้น โดยการฉายภาพสถานที่ไปพร้อมกับการปั่นจักรยาน

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURE
     Screen BikeAround เป็นจักรยานเพื่อคนหลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้น, ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม, ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฯลฯ โดยหัวใจหลักของอุปกรณ์คือการพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ในความทรงจำผ่านการปั่นจักรยานไปพร้อมกับการฉายภาพวิวขึ้นบนจอโทรทัศน์ ผู้ป่วยจะสามารถปั่นจักรยานไปได้ทุกที่อย่างอิสระ เป็นการกระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำเก่า ๆ นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายด้วย

อุปกรณ์ที่จะได้รับในชุดสินค้า
• จักรยาน
• CPU ที่ติดตั้งโปรแกรม BikeAround
• สาย HDMI , สาย USB 3, USB hub, network connector (RJ-45), mains cable 2 สาย, mains splitter
• จอ Touch screen เพื่อใช้แทนแป้นพิมพ์
• พรมปูพื้น
• กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ (ตัวจักรยาน)
• คู่มือการใช้งาน
• คู่มือคำแนะนำ
***จอทีวีไม่ได้แถมมาในชุดสินค้า***

SPECIFICATION
• ขนาดทีวีที่แนะนำ : 40 นิ้ว
• ความละเอียดของภาพในทีวี : HD (1280x720)
• ขนาดพื้นที่ในการติดตั้งทีวี : 50-60 เซนติเมตร ด้านหน้าจักรยาน ความสูงเหนือพื้นสำหรับตั้งทีวีขนาด 40 นิ้ว คือ 75-90 เซนติเมตร
• พอร์ตสำหรับเชื่อมต่อ : HDMI
• Power supply : 19V 4,74A (90W), external power adapter AC: 100-240V/50-60Hz 1.5A

WEBSITE
https://www.tht.co.th/

Knowledge

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Area Sensor/Safety Light Curtain

2020-09-02

Product

V560 : Vision Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

SGT Series : Three-Phase Solid State Relay Brand CELDUC

SI8-DC2 PNP NO K : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

SO8 : Single Phase Solid State Relay Brand CELDUC

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400