สินค้า BikeAround jDome จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

Home / BikeAround jDome จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

รหัสสินค้า : jDome

BikeAround jDome จักรยานเพื่อผู้ป่วยอัลไซเมอร์ Brand Camanio care

หมวดสินค้า : Healthcare Products

ประเภทสินค้า : Camanio care

แบรนด์ : Camanio careDescription

jDome BikeAround เป็นนวัตกรรมที่มีลักษณะเป็นโดมซึ่งจะทำงานร่วมกับ google street view เพื่อช่วยฟื้นฟูและกระตุ้นความทรงจำของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้น โดยการฉายภาพสถานที่ไปพร้อมกับการปั่นจักรยาน

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURE
     jDome BikeAround เป็นจักรยานเพื่อคนหลายกลุ่ม เช่น ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ระยะต้น, ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อม, ผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ฯลฯ โดยหัวใจหลักของอุปกรณ์คือการพาผู้ป่วยไปยังสถานที่ในความทรงจำผ่านการปั่นจักรยานไปพร้อมกับการฉายภาพวิวขึ้นบนโดม ผู้ป่วยจะสามารถปั่นจักรยานไปได้ทุกที่อย่างอิสระ เป็นการกระตุ้นให้นึกถึงความทรงจำเก่า ๆ นอกจากนี้การปั่นจักรยานยังช่วยให้ผู้ป่วยได้ออกกำลังกายด้วย

อุปกรณ์ที่จะได้รับในชุดสินค้า
• โดมสำหรับการฉายภาพ
• ขาตั้งโน้ตบุ๊ค
• ขาตั้งโปรเจคเตอร์
• จักรยาน
• โน้ตบุ๊คที่ติดตั้งโปรแกรม jDome BikeAround
• โปรเจคเตอร์ฉายภาพ
• สาย HDMI , สาย USB 3, USB hub, network connector (RJ-45), mains cable 2 สาย, mains splitter
• พรมปูพื้น
• ที่ครอบสายไฟ
• กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ (ตัวจักรยาน)
• คู่มือการใช้งาน
• คู่มือคำแนะนำ

SPECIFICATION
• ขนาดพื้นที่ที่ใช้ติดตั้งอุปกรณ์ : 100 ตารางฟุต 
• ความสูงที่ต้องการ : 8 ฟุต 
• ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ : 15 Mbs

WEBSITE
https://www.tht.co.th/

Knowledge

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

BA Series : Non-Contact Thermometer Brand OPTEX-FA

CENTER 100/102/110 : Digital Multimeter Brand CENTER

CENTER 376 : Precision RTD Thermometer Brand CENTER

CENTER 307/308 : Thermometer Infrared Brand CENTER

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400