สินค้า 450 Series : Configurable Controller Brand GEFRAN

Home / 450 Series : Configurable Controller Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 450 Series

450 Series : Configurable Controller Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

450 Series เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48 mm. ที่สามารถรับ Input ได้หลายแบบในตัวเดียวกัน ทั้ง Themocouple Type J,K,R,S,T,B,E,N และ PT100 3 สาย โดยสามารถเลือกได้จากปุ่มด้านหน้า Plate ระดับการป้องกัน IP65 สามารถกันน้ำได้ดี ประกอบด้วย Control Output และ Alarm Output 5A/250 VAC ความเร็วในการอ่าน Input 120 mSec.      450 Series ถูกออกแบบให้เหมาะกับงานด้านความร้อน (Heating Application)

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• Packaging machines
• Packing machines
• Labelers
• Food procssing lines and machines
• Laboratory machines and ovens
• Electrical heaters for industrial heating

     450 Series เป็นตัวควบคุมอุณหภูมิ ขนาด 48x48 mm. ที่สามารถรับ Input ได้หลายแบบในตัวเดียวกัน ทั้ง Themocouple Type J,K,R,S,T,B,E,N และ PT100 3 สาย โดยสามารถเลือกได้จากปุ่มด้านหน้า Plate ระดับการป้องกัน IP65 สามารถกันน้ำได้ดี ประกอบด้วย Control Output และ Alarm Output 5A/250 VAC ความเร็วในการอ่าน Input 120 mSec.
     450 Series ถูกออกแบบให้เหมาะกับงานด้านความร้อน (Heating Application)


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DOWNLOAD
Data Sheet : 450 Series

Knowledge

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

Product

SI8-C1 NPN NO H : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

BS Series : Non-Contact Thermometer Brand OPTEX-FA

2400 : Fast Display / Alarm Unit Brand GEFRAN

SM70 : Samba Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400