สินค้า 40B : Digital Indicator Brand GEFRAN

Home / 40B : Digital Indicator Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 40B

40B : Digital Indicator Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

• เป็นมิเตอร์วัดและแสดงค่าน้ำหนักจาก Loadcell • แสดงค่าระยะทางจาก Linear Scale Potentiometer • แสดงค่าจาก Strain - qauge Sensor • รับอินพุตจาก Switch ภายนอก หากต้องการกดปุ่มเพื่อดูค่า เช่น Max, Hold • ความเร็วในการวัดและแสดงผลสูงถึง 120 msec

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• เป็นมิเตอร์วัดและแสดงค่าน้ำหนักจาก Loadcell
• แสดงค่าระยะทางจาก Linear Scale Potentiometer
• แสดงค่าจาก Strain - qauge Sensor
• รับอินพุตจาก Switch ภายนอก หากต้องการกดปุ่มเพื่อดูค่า เช่น Max, Hold
• ความเร็วในการวัดและแสดงผลสูงถึง 120 msec
• 3 Relay Output
• Digital Output แรงดัน 11Vdc สำหรับ Solid State Relay
• Output ชนิด Trice ทนกระแส 3A ที่แรงดัน24-240Vac
• Output Analog 4-20mA

     อุปกรณ์แสดงค่าสัญญาณทางไฟฟ้าขนาด 48x 96 mm. แสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 5 หลัก พร้อมมี LED แสดงสภาวะการทำงานของเอาต์พุต
     สามารถรับเอาต์พุตที่เป็น Potentiometer (ต่ำสุดขนาด 100 โอห์ม) อุปกรณ์ Load Cell ที่มีค่าความไว 1.5 และ 3 mV/V และอุปกรณ์ Strain gauge โดยสามารถโปรแกรมได้จากปุ่มกดด้านหน้าอุปกรณ์
     นอกจากนี้ยังสามารถรับ Digital Input ขนาด 24 Vdc/4 mA ได้ เพื่อความสะดวกในการควบคุมจากภายนอกได้
     รุ่น 40B 96 มีเอาต์พุตรีเลย์สูงสุดถึง 3 รีเลย์ ขนาด 5 A/250 V หรือเอาต์พุตลอจิก ขนาด 0-11 VDC และยังมีเอาต์พุตแบบ Transmitted ที่เป็นสัญญาณ 4-20 mA (สามารถต่อโหลดสูงสุดได้ 150 โอห์ม) อีกด้วย


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


APPLICATION
• แสดงผลค่าแรงดันและกระแสทางไฟฟ้าของสายส่ง
• อุตสาหกรรมการอัดยาง
• แสดงผลการทดสอบค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ แสดงผลค่าทางไฟฟ้า และควบคุมการทำงานของเครื่องจักร
• อุตสาหกรรมกระบวนการผลิตอาหาร
• แสดงผลค่าน้ำหนัก
• อุตสาหกรรมรถยนต์


DOWNLOAD
Data Sheet : 40B

Knowledge

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

LPC : Linear Potentiometer Standard Series Brand OPKON

MEMOCAL 2000 : Portable Process Calibator Brand EROELECTRONIC

IS-028-D : Standard Socket Type J Brand LABFACILITY

TR1/TR1-E : Wiring Duct And Accessories, รางกดสายในรางแบบล็อคข้างเดียว Brand IBOCO

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400