สินค้า 40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

Home / 40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 40T

40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

• สามารถรับอินพุต : TC, RTD, PTC, NTC, DC Linear, Potentionmeter และ Digital Input ได้ • กำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์โดยผ่านสาย serial link : RS422/485 ผ่านโปรโตคอล : MODBUS RTU • มีแรงดันไฟเลี้ยงสำหรับ Transmitter : 24 VDC 10 % , 50 mA 15 VDC, 50 mA (Transmitter) และ 1.2 VDC > 100(Potentiometer) • เอาต์พุตถึง 4  เอาต์พุตให้เลือก : รีเลย์คอนแทค, ลอจิก, ไตรแอคและอนาล็อก Retransmission • ค่า Sampling time และ Trip intervention progammable ได้ระหว่าง 15-120 msec มีความละเอียดระหว่าง 4000 และ 16000 step • เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่าของอุณภูมิโดยรับอินพุตจาก Temp/sensor โดยตรง เช่น TC / PT100

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุต : TC, RTD, PTC, NTC, DC Linear, Potentionmeter และ Digital Input ได้
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• กำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์โดยผ่านสาย serial link : RS422/485 ผ่านโปรโตคอล : MODBUS RTU
• สร้างรหัส Code ป้องกันการเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ได้
• มีแรงดันไฟเลี้ยงสำหรับ Transmitter : 24 VDC 10 % , 50 mA 15 VDC, 50 mA (Transmitter) และ 1.2 VDC > 100(Potentiometer)
• เอาต์พุตถึง 4  เอาต์พุตให้เลือก : รีเลย์คอนแทค, ลอจิก, ไตรแอคและอนาล็อก Retransmission
• ค่า Sampling time และ Trip intervention progammable ได้ระหว่าง 15-120 msec มีความละเอียดระหว่าง 4000 และ 16000 step
• เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่าของอุณภูมิโดยรับอินพุตจาก Temp/sensor โดยตรง เช่น TC / PT100
• รับอินพุตจาก PTC และ NTC
• รับสัญญาณ Linear หรือ Analog มาตรฐานได้


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


APPLICATION
• Thermostat
• สวิตช์ Humidity
• แอร์คอนดิชั่น (Air condition)
• อุตสาหกรรมห้องเย็น
• อุตสาหกรรมอาหาร


DOWNLOAD
Data Sheet : 40T

Knowledge

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Product

MVS-PM-R : Color Image / Vision Sensor Brand OPTEX-FA

TRM-20 : Recorder Brand TOHO

TTM-00 Series : Digital Temperature Controller Brand TOHO

RF20 : Frequency Relay Brand C-MAC

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400