สินค้า 40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

Home / 40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 40T

40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

• สามารถรับอินพุต : TC, RTD, PTC, NTC, DC Linear, Potentionmeter และ Digital Input ได้ • กำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์โดยผ่านสาย serial link : RS422/485 ผ่านโปรโตคอล : MODBUS RTU • มีแรงดันไฟเลี้ยงสำหรับ Transmitter : 24 VDC 10 % , 50 mA 15 VDC, 50 mA (Transmitter) และ 1.2 VDC > 100(Potentiometer) • เอาต์พุตถึง 4  เอาต์พุตให้เลือก : รีเลย์คอนแทค, ลอจิก, ไตรแอคและอนาล็อก Retransmission • ค่า Sampling time และ Trip intervention progammable ได้ระหว่าง 15-120 msec มีความละเอียดระหว่าง 4000 และ 16000 step • เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่าของอุณภูมิโดยรับอินพุตจาก Temp/sensor โดยตรง เช่น TC / PT100

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุต : TC, RTD, PTC, NTC, DC Linear, Potentionmeter และ Digital Input ได้
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• กำหนดและตั้งค่าต่าง ๆ ด้วยซอฟต์แวร์โดยผ่านสาย serial link : RS422/485 ผ่านโปรโตคอล : MODBUS RTU
• สร้างรหัส Code ป้องกันการเข้าสู่การตั้งค่าพารามิเตอร์ได้
• มีแรงดันไฟเลี้ยงสำหรับ Transmitter : 24 VDC 10 % , 50 mA 15 VDC, 50 mA (Transmitter) และ 1.2 VDC > 100(Potentiometer)
• เอาต์พุตถึง 4  เอาต์พุตให้เลือก : รีเลย์คอนแทค, ลอจิก, ไตรแอคและอนาล็อก Retransmission
• ค่า Sampling time และ Trip intervention progammable ได้ระหว่าง 15-120 msec มีความละเอียดระหว่าง 4000 และ 16000 step
• เป็นมิเตอร์ที่แสดงค่าของอุณภูมิโดยรับอินพุตจาก Temp/sensor โดยตรง เช่น TC / PT100
• รับอินพุตจาก PTC และ NTC
• รับสัญญาณ Linear หรือ Analog มาตรฐานได้


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


APPLICATION
• Thermostat
• สวิตช์ Humidity
• แอร์คอนดิชั่น (Air condition)
• อุตสาหกรรมห้องเย็น
• อุตสาหกรรมอาหาร


DOWNLOAD
Data Sheet : 40T

Knowledge

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Product

IM-032-D : Mini Plug Type K Brand LABFACILITY

CENTER 25 : Flexible Current Probe Brand CENTER

BLOKSEP-E : Wiring Duct And Accessories, ตัวยึดฉากกั้นในราง Brand IBOCO

CD5 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400