สินค้า Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

Home / Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : Narrow Aperature Wafter Mapping

Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     With a narrow emitting angle of as small as 2 degrees, narrow aperture fibers are well suited for wafer mapping in the semicon industry.


DOWNLOAD
Data Sheet : Narrow Aperature Wafter Mapping

Knowledge

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

IM-032-D : Mini Plug Type K Brand LABFACILITY

TRE Series : Blower Fan Brand ECOFIT

BGS-2S Series : Photoelectric Sensor Fore ground Black ground suppression Brand OPTEX-FA

Q50,Q50A : CT แบบ Clamp On (คล้องสาย) Brand FARYUAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400