สินค้า Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

Home / Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : Narrow Aperature Wafter Mapping

Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     With a narrow emitting angle of as small as 2 degrees, narrow aperture fibers are well suited for wafer mapping in the semicon industry.


DOWNLOAD
Data Sheet : Narrow Aperature Wafter Mapping

Knowledge

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

Z3 Series : Photoelectric Sensor Brand OPTEX-FA

NA-Series : Safety Light Curtain Brand SMARTSCAN

SI8-DC2 PNP NO : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

MVK 4 : Mini Screw Clamp Terminal Brand KLEMSAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400