สินค้า Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

Home / Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : Narrow Aperature Wafter Mapping

Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     With a narrow emitting angle of as small as 2 degrees, narrow aperture fibers are well suited for wafer mapping in the semicon industry.


DOWNLOAD
Data Sheet : Narrow Aperature Wafter Mapping

Knowledge

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Product

11000+Press Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

PT-2LD/PT-02LD : Portable Non-Contact Thermometer Brand OPTEX-FA

CENTER 309 : Thermometer Brand CENTER

CENTER 313/314 : Humidity Temperature Meter Brand CENTER

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400