สินค้า AM : Miniature Force Transducer For Compression Applications Brand GEFRAN

Home / AM : Miniature Force Transducer For Compression Applications Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : AM

AM : Miniature Force Transducer For Compression Applications Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

• Range of measurement : from 5 to 20 kN • Accuracy class : 1% • All stainless steel construction • Corrosion resistant • Grade of protection : IP65 (DIN 40050) • Small size

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• Range of measurement : from 5 to 20 kN
• Accuracy class : 1%
• All stainless steel construction
• Corrosion resistant
• Grade of protection : IP65 (DIN 40050)
• Small size


SPECIFICATIONS


DIMENSIONS


CIRCUIT DIAGRAM


ORDER CODE


DOWNLOAD
Data Sheet : AM

Knowledge

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Product

SM35 : Samba Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

DP-812 : CT แบบ Split Core (แกนแยก) Brand ANA

CY120M : Blower Fan 1 Phase และ 3 Phase 200W Brand CAM YORK

Narrow Aperature Wafter Mapping Brand OPTEX-FA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400