สินค้า CM : Load Cell For Compression Applications Brand GEFRAN

Home / CM : Load Cell For Compression Applications Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : CM

CM : Load Cell For Compression Applications Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

CM เป็นโหลดเซลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานวัดแบบกด ที่มีความเที่ยงตรงสูง โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชิ้นเดียวไม่มีการเชื่อมต่อ จึงมีขนาดเล็กและมีความทนทาน ถูกนำไปใช้มากในงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีและปิโตรเลียม ภายในโหลดเซลจะประกอบด้วย Strain gauges 8 ชิ้น วางไว้ในจุดของการวัด จึงลดข้อผิดพลาดในการวัดได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานชั่งน้ำหนักในถังไซโล ฮอปเปอร์ และงานที่มีน้ำหนักมาก

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• Load Cells สำหรับการใช้งานแบบกด
• ย่านวัดตั้งแต่ 100 ถึง 50000 Kg
• ความเที่ยงตรง 0.1%
• วัสดุที่ใช้ทำจากสแตนเลสทั้งหมด
• แข็งแรงทนทาน ป้องกันการกัดกร่อนได้ดี
• ระดับการป้องกัน IP67
• ป้องกันน้ำและฝุ่นละออง

     CM เป็นโหลดเซลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานวัดแบบกด ที่มีความเที่ยงตรงสูง โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสชิ้นเดียวไม่มีการเชื่อมต่อ จึงมีขนาดเล็กและมีความทนทาน ถูกนำไปใช้มากในงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีและปิโตรเลียม ภายในโหลดเซลจะประกอบด้วย Strain gauges 8 ชิ้น วางไว้ในจุดของการวัด จึงลดข้อผิดพลาดในการวัดได้ดี เหมาะสำหรับใช้งานชั่งน้ำหนักในถังไซโล ฮอปเปอร์ และงานที่มีน้ำหนักมาก


SPECIFICATIONS
load cell,โหลดเซล,compression loadcell,deflection loadcell


DIMENSIONS
load cell,โหลดเซล,compression loadcell,deflection loadcell


CIRCUIT DIAGRAM
load cell,โหลดเซล,compression loadcell,deflection loadcell


ORDER CODE
load cell,โหลดเซล,compression loadcell,deflection loadcell


DOWNLOAD
Data Sheet : CM

Knowledge

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Product

SP3 500 : Single Point Load cell Brand TUNA

Light eyeglass clip Brand Quha oy

ECT 8472 : Industrial Pressure Transmitters Brand TRAFAG

LS Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400