สินค้า 800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

Home / 800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 800V/1600V/1800V

800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย TC, RTD, PTC, DC Linear,และ Logic Input
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• รับสัญญาณอินพุตได้ทุก 120 msec และมีความละเอียดถึง 30000 steps
• มีเอาต์พุตแบบรีเลย์, ลอจิก หรืออนาล็อก 2 เอาต์พุต เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วมอเตอร์
• มีอะลาร์ม 3 อะลาร์ม สามารถตั้งค่าแบบ absolute, deviation หรือ symmetrical deviation alarm ได้
• 2 อนาล็อกเอาต์พุตแบบ 0-10VDC, 0-20mA, และ 4-20mA
• มีฟังก์ชั่น self/Auto-tunning, Soft-start,Local/Remote setpoint และ Auto/Man
• สามารถโปรแกรมการอะลาร์ม Heater Break หรือ shortcircuit probe ได้
• มีฟังก์ชั่น Multiset function, timer set ramp

     ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วมอเตอร์แบบ speps มีขนาดเล็กกะทัดรัด 800V : 48x48mm. (1/16 DIN), 1600V : 48x96mm. (1/8 DIN), 1800V : 96x96mm. (1/4 DIN) มีระดับการป้องกัน IP65 มี 4 ปุ่มกดทางหน้าจอ (Man/Auto, INC, DEC, F) สามารถโปรแกรมการใช้งานได้ง่าย หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Didplay LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์เอาต์พุต สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter และอื่น ๆ การโปรแกรมเลือกอินพุตสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มตั้งค่าทางหน้าจอ
     มี 4 รีเลย์เอาต์พุต (3A,250V) หรือลอจิกเอาต์พุต (12VDC, 20mA) 2 เอาต์พุต ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว ฟังก์ชั่นแบบรีเลย์, ลอจิกและอนาล็อก และ 2 อนาล็อกเอาต์พุตแบบกระแสอนาล็อก 0-20mA/4-20mA และแรงดันอนาล็อก 0-10VDC มี 3 อะลาร์มเอาต์พุต ตั้งค่าแบบ max, min, symmetrical, absolute or relative, LBA, HB ซึ่งการโปแกรมฟังก์ชั่นเอาต์พุตสามารถโปรแกรมโดยป่มกดทางหน้าจอได้
     การติดต่อสื่อสารผ่านสาย RS-422/485, RS-232 เพื่ออ่านและแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยผ่านโปรโตคอล MODBUS RTU 


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DOWNLOAD
Data Sheet : 800V/1600V/1800V
Manual : 800V / 
1600V/1800V

Knowledge

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Product

NF Series : Fiber Optic for Water and Moisture Sensing Brand OPTEX-FA

Quha Kajo Button Brand Quha oy

MVK 4 : Mini Screw Clamp Terminal Brand KLEMSAN

CB : Deflection Load Cell Brand GEFRAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400