สินค้า 800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

Home / 800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 800V/1600V/1800V

800V/1600V/1800V : Controller for Motorized Valves Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย TC, RTD, PTC, DC Linear,และ Logic Input
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• รับสัญญาณอินพุตได้ทุก 120 msec และมีความละเอียดถึง 30000 steps
• มีเอาต์พุตแบบรีเลย์, ลอจิก หรืออนาล็อก 2 เอาต์พุต เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของวาล์วมอเตอร์
• มีอะลาร์ม 3 อะลาร์ม สามารถตั้งค่าแบบ absolute, deviation หรือ symmetrical deviation alarm ได้
• 2 อนาล็อกเอาต์พุตแบบ 0-10VDC, 0-20mA, และ 4-20mA
• มีฟังก์ชั่น self/Auto-tunning, Soft-start,Local/Remote setpoint และ Auto/Man
• สามารถโปรแกรมการอะลาร์ม Heater Break หรือ shortcircuit probe ได้
• มีฟังก์ชั่น Multiset function, timer set ramp

     ไมโครโปรเซสเซอร์ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วมอเตอร์แบบ speps มีขนาดเล็กกะทัดรัด 800V : 48x48mm. (1/16 DIN), 1600V : 48x96mm. (1/8 DIN), 1800V : 96x96mm. (1/4 DIN) มีระดับการป้องกัน IP65 มี 4 ปุ่มกดทางหน้าจอ (Man/Auto, INC, DEC, F) สามารถโปรแกรมการใช้งานได้ง่าย หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Didplay LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง แสดงสถานะการทำงานของรีเลย์เอาต์พุต สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter และอื่น ๆ การโปรแกรมเลือกอินพุตสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มตั้งค่าทางหน้าจอ
     มี 4 รีเลย์เอาต์พุต (3A,250V) หรือลอจิกเอาต์พุต (12VDC, 20mA) 2 เอาต์พุต ควบคุมการเปิด-ปิดวาล์ว ฟังก์ชั่นแบบรีเลย์, ลอจิกและอนาล็อก และ 2 อนาล็อกเอาต์พุตแบบกระแสอนาล็อก 0-20mA/4-20mA และแรงดันอนาล็อก 0-10VDC มี 3 อะลาร์มเอาต์พุต ตั้งค่าแบบ max, min, symmetrical, absolute or relative, LBA, HB ซึ่งการโปแกรมฟังก์ชั่นเอาต์พุตสามารถโปรแกรมโดยป่มกดทางหน้าจอได้
     การติดต่อสื่อสารผ่านสาย RS-422/485, RS-232 เพื่ออ่านและแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยผ่านโปรโตคอล MODBUS RTU 


SPECIFICATIONS


DIMENSIONS


CIRCUIT DIAGRAM


ORDER CODE


DOWNLOAD
Data Sheet : 800V/1600V/1800V
Manual : 800V / 
1600V/1800V

Knowledge

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Product

J2 Series : Photoelectric Sensor Brand OPTEX-FA

IM-081-D : Mini Socket Type K Brand LABFACILITY

ST : Wiring Duct And Accessories, ตัวยกราง Omega 45° Brand IBOCO

IO : I/O Expansion Modules Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400