สินค้า 800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

Home / 800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 800P/1600P/1800P

800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

เครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิรุ่น 800P มีขนาด 48x48mm. (1/16 DIN) และ รุ่น 1600P มีขนาด 48x96mm. (1/8 DIN) และรุ่น 1800P มีขนาด 96x96mm. (1/4 DIN) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบการทำงานและระบบการเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ มีระดับป้องกัน IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม แสดงผลเป็นแบบ Display LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง เพื่อแสดงสถานะการโปรแกรมหรือสถานะการทำงาน

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย:TC, RTD, PTC, DC Linear,Auxiliaryและ Logic Input
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• มีความไวและความเที่ยงตรงในการตรวจจับสูง
• คอนโทรลเอาต์พุต 2 เอาต์พุตแบบรีเลย์, ลอจิกหรืออนาล็อก
• สามารถตั้งค่าอะลาร์มได้ถึง 3 อะลาร์ม
• มีสัญญาณเอาต์พุต 2 อนาล็อกเอาต์พุต คือ 0-10VDC, 0-20mA, และ 4-20mA
• มีฟังก์ชั่น self/Auto-tunning, Soft-start,Local/Remote setpoint, และ Auto/Man
• มีอะลาร์ม Check การเกิดฮีตเตอร์ขาดและการเกิดกระแสลัดวงจร
• สามารถรับสัญญาณอินพุตได้ทุก 120msec มีความละเอียดถึง 30000 steps

     เครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิรุ่น 800P มีขนาด 48x48mm. (1/16 DIN) และ รุ่น 1600P มีขนาด 48x96mm. (1/8 DIN) และรุ่น 1800P มีขนาด 96x96mm. (1/4 DIN) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบการทำงานและระบบการเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ มีระดับป้องกัน IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม แสดงผลเป็นแบบ Display LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง เพื่อแสดงสถานะการโปรแกรมหรือสถานะการทำงาน
     สามารถรับอินพุตได้หลายหลาย เช่น TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter และอื่น ๆ การโปรแกรมเลือกอินพุตสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มตั้งแค่ทางหน้าจอ
     มี 4 รีเลย์เอาต์พุต (5A, 250V) หรือลอจิกเอาต์พุต (11VDC, 20mA) และ 2 อนาล็อกเอาต์พุต โดยแยกอิสระจากกันแบบกระแสอนาล็อก 0-20mA/4-20mA และแรงดันอนาล็อก 0-10VDC และฟังก์ชั่นการโปรแกรมการควบคุมและโปรแกรมการอะลาร์มให้ตั้งค่า โดยผู้ใช้สามารถโปรแกรมโดยปุ่มกดทางหน้าจอได้ การติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย RS-422/485,RS-232 เพื่ออ่านและแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยผ่านโปรโตคอล MODBUS RTU


SPECIFICATIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


DIMENSIONS
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


CIRCUIT DIAGRAM
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


ORDER CODE
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator
temp control,temp controller,temperature controller,controller,digital indicator,indicator,configurable frequency,programmer controller,configurable indicator


APPLICATION
• เครื่องฉีดพลาสติก
• โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์
• อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์
• อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
• อุตสาหกรรมเซรามิค, อิฐ ฯลฯ
• ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ
• กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
• เครื่องบรรจะภัณฑ์


DOWNLOAD
Data Sheet : 800P/1600P/1800P
Manual : 800P / 1600P/1800P

Knowledge

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Inductive Proximity Sensor กับ Capacitive Proximity Sensor ต่างกันอย่างไร ?

2018-10-11

Product

CENTER 210/211 : AC/DC True RMS Clamp Meter Brand CENTER

CVS3 Series : Color Vision Sensor Brand OPTEX-FA

TS35/F6 : OMEGA Rail Brand POFILATILONATESI S.r.l

11000+ Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400