สินค้า 800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

Home / 800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

รหัสสินค้า : 800P/1600P/1800P

800P/1600P/1800P : Programmer Controller Brand GEFRAN

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : GEFRAN

แบรนด์ : GEFRANDescription

เครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิรุ่น 800P มีขนาด 48x48mm. (1/16 DIN) และ รุ่น 1600P มีขนาด 48x96mm. (1/8 DIN) และรุ่น 1800P มีขนาด 96x96mm. (1/4 DIN) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบการทำงานและระบบการเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ มีระดับป้องกัน IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม แสดงผลเป็นแบบ Display LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง เพื่อแสดงสถานะการโปรแกรมหรือสถานะการทำงาน

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• สามารถรับอินพุตได้หลากหลาย:TC, RTD, PTC, DC Linear,Auxiliaryและ Logic Input
• กำหนดค่าอินพุตทางหน้าจอได้
• มีความไวและความเที่ยงตรงในการตรวจจับสูง
• คอนโทรลเอาต์พุต 2 เอาต์พุตแบบรีเลย์, ลอจิกหรืออนาล็อก
• สามารถตั้งค่าอะลาร์มได้ถึง 3 อะลาร์ม
• มีสัญญาณเอาต์พุต 2 อนาล็อกเอาต์พุต คือ 0-10VDC, 0-20mA, และ 4-20mA
• มีฟังก์ชั่น self/Auto-tunning, Soft-start,Local/Remote setpoint, และ Auto/Man
• มีอะลาร์ม Check การเกิดฮีตเตอร์ขาดและการเกิดกระแสลัดวงจร
• สามารถรับสัญญาณอินพุตได้ทุก 120msec มีความละเอียดถึง 30000 steps

     เครื่องมือวัดและควบคุมอุณหภูมิรุ่น 800P มีขนาด 48x48mm. (1/16 DIN) และ รุ่น 1600P มีขนาด 48x96mm. (1/8 DIN) และรุ่น 1800P มีขนาด 96x96mm. (1/4 DIN) เป็นเครื่องมือวัดที่ถูกออกแบบการทำงานและระบบการเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์ มีระดับป้องกัน IP65 ใช้งานง่ายด้วยปุ่มเพียง 4 ปุ่ม แสดงผลเป็นแบบ Display LED สีเขียว 2 แถว 4 หลัก และ 4 หลอด LED สีแดง เพื่อแสดงสถานะการโปรแกรมหรือสถานะการทำงาน
     สามารถรับอินพุตได้หลายหลาย เช่น TC, RTD, PTC, DC Linear, Logic Input, Potentionmeter และอื่น ๆ การโปรแกรมเลือกอินพุตสามารถเลือกได้โดยกดปุ่มตั้งแค่ทางหน้าจอ
     มี 4 รีเลย์เอาต์พุต (5A, 250V) หรือลอจิกเอาต์พุต (11VDC, 20mA) และ 2 อนาล็อกเอาต์พุต โดยแยกอิสระจากกันแบบกระแสอนาล็อก 0-20mA/4-20mA และแรงดันอนาล็อก 0-10VDC และฟังก์ชั่นการโปรแกรมการควบคุมและโปรแกรมการอะลาร์มให้ตั้งค่า โดยผู้ใช้สามารถโปรแกรมโดยปุ่มกดทางหน้าจอได้ การติดต่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย RS-422/485,RS-232 เพื่ออ่านและแก้ไขค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้โดยผ่านโปรโตคอล MODBUS RTU


SPECIFICATIONS


DIMENSIONS


CIRCUIT DIAGRAM


ORDER CODE


APPLICATION
• เครื่องฉีดพลาสติก
• โรงงานเคมีหรือโรงงานผลิตสายใยไฟเบอร์
• อุตสาหกรรมทางเคมีภัณฑ์
• อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
• อุตสาหกรรมเซรามิค, อิฐ ฯลฯ
• ห้องทดสอบและควบคุมอุณหภูมิ
• กระบวนการบำบัดน้ำเสีย
• เครื่องบรรจะภัณฑ์


DOWNLOAD
Data Sheet : 800P/1600P/1800P
Manual : 800P / 1600P/1800P

Knowledge

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

Product

TIS : Programmable Digital Indicator Brand EROELECTRONIC

SOB Series : Two-Phase Solid State Relay Brand CELDUC

USP-104-B10 : Unistream Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

MVS-EM-R : Color Image / Vision Sensor Brand OPTEX-FA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400