สินค้า CRFC-09063B-3B : Cross Flow Fan AC Capacitor motor 1 Phase 4 Pole Brand CAM YORK

Home / CRFC-09063B-3B : Cross Flow Fan AC Capacitor motor 1 Phase 4 Pole Brand CAM YORK

รหัสสินค้า : CRFC-09063B-3B

CRFC-09063B-3B : Cross Flow Fan AC Capacitor motor 1 Phase 4 Pole Brand CAM YORK

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : CAMYORK

แบรนด์ : CAMYORKDescription

เป็นพัดลมที่มีใบพัดแบบกรงกระรอกที่มีความกว้างของหน้าใบเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับเป็นม่านอากาศใช้ดักความเย็นในห้องเย็น หรือใช้งานเป่าลดอุณหภูมิ เช่น ฟิล์ม พลาสติก หรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีขนาดกว้าง ไฟเลี้ยง 220VAC

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
     เป็นพัดลมที่มีใบพัดแบบกรงกระรอกที่มีความกว้างของหน้าใบเป็นพิเศษ เหมาะสำหรับเป็นม่านอากาศใช้ดักความเย็นในห้องเย็น หรือใช้งานเป่าลดอุณหภูมิ เช่น ฟิล์ม พลาสติก หรือชิ้นงานต่าง ๆ ที่มีขนาดกว้าง ไฟเลี้ยง 220VAC


SPECIFICATIONS


DIMENSIONS

Knowledge

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Product

EXL 8432 : Ex Submersible Pressure Transmitter Brand TRAFAG

PA1 : Rectilinear Displacement Transducer Brand GEFRAN

CENTER 300/301/302/303 : Thermometer Brand CENTER

DINBLOK3 : Wiring Duct And Accessories, อุปกรณ์เสริมสำหรับติดตั้งราง Wiring กับราง Omega Brand IBOCO

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400