สินค้า CENTER 376 : Precision RTD Thermometer Brand CENTER

Home / CENTER 376 : Precision RTD Thermometer Brand CENTER

รหัสสินค้า : CENTER 376

CENTER 376 : Precision RTD Thermometer Brand CENTER

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : CENTER

แบรนด์ : CENTERDescription

• Precison Platinum Temperature Sensor • High Accuracy with 0.01ºC resolution • Automatic Locked Push-Pull Connector for easy connection • Large Back Light LCD • Dual Display

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• Precison Platinum Temperature Sensor
• High Accuracy with 0.01ºC resolution
• Automatic Locked Push-Pull Connector for easy connection
• Large Back Light LCD
• Dual Display
• MAX/MIN Function
• OC, OF Scale selectable
• Data Hold Function
• Relative Function
• 16,000 Records Datalogger.
• Record Temperature, Time and Date of measurement
• With Windows Software
• PC Interface
• Auto Power Off
• User Offset Adjustable
• Tilt Stand


SPECIFICATIONS
thermometer,infrared thermometer,center,precision rtd thermometer,flexible meter,current probe,flexible current probe,flexible current meter,meter,recorder,temperature recorder,temperature,clamp meter,mini clamp meter,multimeter,digital multimeter,digital meter,data logger,humidity,recorder


DOWNLOAD
Data Sheet : Center376

Knowledge

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

Product

MVS-EM-R : Color Image / Vision Sensor Brand OPTEX-FA

FPT 8235 : Pressure Transmitter Brand TRAFAG

PT-2LD/PT-02LD : Portable Non-Contact Thermometer Brand OPTEX-FA

TS15/F : OMEGA Rail Brand POFILATILONATESI S.r.l

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400