สินค้า D2RF Series : Photoelectric Sensor Fiber Sensor Brand OPTEX-FA

Home / D2RF Series : Photoelectric Sensor Fiber Sensor Brand OPTEX-FA

รหัสสินค้า : D2RF Series

D2RF Series : Photoelectric Sensor Fiber Sensor Brand OPTEX-FA

Photoelectric Sensor Fiber Sensor มี 2 Output โดยแยกอิสระต่อกัน ความเร็วการตอบสนองสูง 60 ไมโครวินาที (Micro Second)

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : OPTEX-FA

แบรนด์ : OPTEX-FADescription

• Digital Fiber Amplifier มี 2 Output โดยแยกอิสระต่อกัน • ความเร็วการตอบสนองสูง 60 ไมโครวินาที (Micro Second) • มีวงจร SAM และ ฟังก์ชั่น ASC (ควบคุมความไวแบบอัตโนมัติ)

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• Digital Fiber Amplifier มี 2 Output โดยแยกอิสระต่อกัน
• ความเร็วการตอบสนองสูง 60 ไมโครวินาที (Micro Second)
• มีวงจร SAM และ ฟังก์ชั่น ASC (ควบคุมความไวแบบอัตโนมัติ)


SPECIFICATIONS
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี


DIMENSIONS
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี


CIRCUIT DIAGRAM
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี


APPLICATION
sensor,photoelectric sensor,photo sensor,displacement,laser sensor,fiber sensor,photoelectric switch,fiber sensor,fiber optic,optical fiber,fiberoptic sensor,vision sensor,เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ,color sensor,mark sensor,เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส,thermometer,non-contact,วัดอุณหภูมิ,วัดความชื้น,ตรวจจับสี

DOWNLOAD
Data Sheet : D2RF Series
Manual : D2RF Series

Knowledge

Photoelectric Sensor แบบ BGS ดีอย่างไร

2019-04-05

Inductive Proximity Sensor กับ Capacitive Proximity Sensor ต่างกันอย่างไร ?

2018-10-11

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Product

SI8-DC2 PNP NO H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

TR1-N/TR1-EN : Wiring Duct And Accessories, ตัวกดสายในรางแบบล็อค 2 ข้าง Brand IBOCO

IS-041-D : Standard Socket Type K Brand LABFACILITY

LT : Rectilinear Displacement Transducer Brand GEFRAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400