สินค้า FPT 8235 : Pressure Transmitter Brand TRAFAG

Home / FPT 8235 : Pressure Transmitter Brand TRAFAG

รหัสสินค้า : FPT 8235

FPT 8235 : Pressure Transmitter Brand TRAFAG

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : TRAFAG

แบรนด์ : TRAFAGDescription

Pressure Transmitter ที่ออกแบบสำหรับการนำไปใช้งานที่หลากหลาย มีผิวด้านหน้าที่เรียบซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• FPT 8235 เป็น Pressure Transmitter ที่ออกแบบสำหรับการนำไปใช้งาน
ที่หลากหลาย
• มีผิวด้านหน้าที่เรียบซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร,
อุตสาหกรรมยา และเคมีคอล
• Range 0...1 bar, 0...100 bar
• Output 4-20mA (สำหรับรุ่นมาตรฐาน)
• ค่าความเที่ยงตรง NLH 0.1% FS Typ.
• มีประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน


SPECIFICATIONS
pressure transmitter,pressure,transmitter,melt pressure,pressure transducer,ตัวแปลงแรงดัน,transducer,pressure switch,ควบคุมแรงดัน,pressure pressostat,dfferential pressure,low pressure


DIMENSIONS
pressure transmitter,pressure,transmitter,melt pressure,pressure transducer,ตัวแปลงแรงดัน,transducer,pressure switch,ควบคุมแรงดัน,pressure pressostat,dfferential pressure,low pressure


CIRCUIT DIAGRAM
pressure transmitter,pressure,transmitter,melt pressure,pressure transducer,ตัวแปลงแรงดัน,transducer,pressure switch,ควบคุมแรงดัน,pressure pressostat,dfferential pressure,low pressure

ORDER CODE
pressure transmitter,pressure,transmitter,melt pressure,pressure transducer,ตัวแปลงแรงดัน,transducer,pressure switch,ควบคุมแรงดัน,pressure pressostat,dfferential pressure,low pressure


APPLICATION
• Engine manufacturing 
• Machine tools 
• Hydraulics
• Process Technolgy 
• Water Treatment 
• Food Industry
• Chemical 
• Pharmaceutical Industry


DOWNLOAD
Data Sheet : FPT 8235

Knowledge

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Area Sensor/Safety Light Curtain

2020-09-02

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Product

V230 : Vision Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

TS35/F6 : OMEGA Rail Brand POFILATILONATESI S.r.l

CD1 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

CD4 Series : Displacement Sensors Brand OPTEX-FA

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400