สินค้า USP-104-B10 : Unistream Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

Home / USP-104-B10 : Unistream Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

รหัสสินค้า : USP-104-B10

USP-104-B10 : Unistream Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

หมวดสินค้า : Industrial Products

ประเภทสินค้า : UNITRONICS

แบรนด์ : UNITRONICSDescription

Unistream Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI)

รีวิวและรายละเอียดทั้งหมด

FEATURES
• หน้าจอแสดงผล 10.4 นิ้ว
• จอแสดงผลชนิด TFT ความละเอียดสี 16,777,216 สี + LED Backlight
• 2 Ethernet ports 10/100 Base-T
• MPEG-4 Video Player
• 192 kbps Stereo Audio System
• VNC Viewer (Monitor หน้าจอ PLC ผ่าน Smart Phone)


SPECIFICATIONS
HMI,Touch Screen,touchscreen,touch screen monitor,PLC,plc programming,plc controller,siemens plc,PROGRAMMABLE LOGIC CONTROL,plc,unitronics,vision,programmable logic control,hmi,unistream,samba,expension module,พีแอลซี,touch screen,programmable logic controller


DOWNLOAD
Data Sheet : USP-104-B10

Knowledge

Small Displacement Sensor with Digital Display

2018-03-27

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Product

SB3 : Shear Beam Load cell Brand TUNA

CL : Wiring Duct And Accessories, ตัวรวมสายในตัวพร้อมหมุดยึด Brand IBOCO

EXL 8432 : Ex Submersible Pressure Transmitter Brand TRAFAG

MKP/PKP : Digital Temperature Programmable Controller Brand EROELECTRONIC

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400