สินค้ามาใหม่


CC11 : Single phase AC current source Brand CALMET

Quha Zono Brand Quha oy

SI8-C1 NPN NO H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

SI8-C1 NPN NC H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

SI8-C1 PNP NO H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

650 Series : 1/16 Din Process Controller Brand GEFRAN

450 Series : Configurable Controller Brand GEFRAN

1200-1300 Series : Controllers Brand GEFRAN

2500 Series : High Performance Controller Brand GEFRAN

2400 : Fast Display / Alarm Unit Brand GEFRAN

40A : Digital Indicator Brand GEFRAN

40B : Digital Indicator Brand GEFRAN

40F : Configurable Frequency Meter Alarm Units-IndicatorsBrand GEFRAN

40T : Configurable Indicators-Alarm Units Brand GEFRAN

CB : Deflection Load Cell Brand GEFRAN

SH : Shear Type Load Cell Brand GEFRAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

E-mail : sales@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Tel : 0-2693-7005

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400