ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Area Sensor/Safety Light Curtain

ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Area Sensor/Safety Light Curtain ( 2020-09-02 )

     ปัจจุบันในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักร (Machine) เป็นปัจจัยหลักในการผลิตสินค้าหรือการขนย้ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบภายในกระบวนการ เช่น โรงงานที่มีเครื่องจักรประเภทเครื่องกลึง เครื่องเจาะ เครื่องตัด, โรงงานขึ้นรูปเหล็กเพื่ออุตสาหกรรมต่าง ๆ, โรงงานแพ็คและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น เนื่องจากเป็นงานลักษณะที่มีผู้ปฏิบัติงานประจำอยู่ที่เครื่องจักร เพื่อทำหน้าที่ใส่ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่าง ๆ หรืออยู่บริเวณพื้นที่ใกล้กับเครื่องจักรนั้น ๆ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากเครื่องจักรได้ ในกรณีที่เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง
 

     ดังนั้นในโรงงานอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบความปลอดภัย (Safety System) เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบริเวณโดยรอบภายในโรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณพื้นที่ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรต่อผู้ปฎิบัติงาน จึงได้มีการจัดทำพื้นที่ที่ทำให้เกิดความปลอดภัย หรือ Safety Zone ขึ้น ซึ่งได้มีการนำเซ็นเซอร์แบบม่านแสง (Safety Light Curtain) มาใช้งานเพื่อป้องกันอันตรายดังกล่าว โดยในวันนี้เราจะมาแนะนำในหัวข้อ "ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Safety Light Curtain" กัน
 

     เซ็นเซอร์แบบม่านแสง (Safety Light Curtain) หรือ Area Sensor เป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้สำหรับป้องกันอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่ดูแลเครื่องจักรในขณะปฏิบัติงาน (ดังรูป)


Safety Light Curtain เซ็นเซอร์แบบม่านแสง Brand Smartscan

 

     ลักษณะของเซ็นเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain) จะมีรูปแบบของการนำไปใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนี้

รุ่น SMNA/SMNB Series รุ่น 1000+ Series
เหมาะสำหรับระบบความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรมทั่วไป เหมาะสำหรับติดตั้งเครื่องจักรที่มีพื้นที่ที่มีความอันตรายสูง


     Safety Light Curtain หรือที่เรียกกันว่า "เซ็นเซอร์ม่านแสงนิรภัย" เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรที่ขัดข้องหรือเกิดความผิดปกติ ที่อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน โดยเซ็นเซอร์แบบม่านแสง (Safety Light Curtain) จะใช้หลักการในการยิงรังสีอินฟราเรด เป็นลักษณะการตรวจจับแบบ Thru-Beam (ตัวรับ-ตัวส่ง) ซึ่งจะมีตัวโฟโตเซ็นเซอร์ (Photo Sensor) ขนาดเล็กหลาย ๆ ตัวมาต่อเรียงกัน โดยจะยิงลำแสงจากตัวส่ง (Transistor) ไปยังตัวรับ (Receiver) กันทีละคู่ ลักษณะเหมือนม่านลำแสง (Light Curtain) หรือตรวจจับแบบช่องเฟรม (Light Barrier) มีความเร็วในการตรวจจับสูง ทำให้มีความละเอียดและมีคุณภาพในการตรวจจับของเซ็นเซอร์ เพื่อป้องกันอันตรายและเกิดความปลอดภัยระหว่างการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ข้อดีของการใช้ Safety Light Curtain (เซ็นเซอร์ม่านแสงนิรภัย) ติดตั้งกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม
        • ป้องกันอันตรายจากการทำงานร่วมกับเครื่องจักร
        • หลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่มีต่อเครื่องจักรได้
        • ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     ลักษณะการติดตั้งและการทำงานของเซ็นเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain)

SMNA-Series SMNB-Series

 • ประกอบด้วยตัวส่ง (Tx) และเครื่องรับ (Rx)

 • ระยะห่างของลำแสง 40 mm.

 • มี 2 Output คือ NPN NO+NC (L) / PNP NC, NPN NO (P)

 • ย่านการวัด 0.5 m. ถึง 2.5 m. {สำหรับรุ่น NA-X(P), NB-X(P)} และย่านการวัด 1 m. ถึง 7 m. {สำหรับรุ่น NA-X(LP), NB-X(LP)}

 • สายสัญญาณ M12 4pin / M12 5pin 2 m.

 • ระดับการป้องกัน IP65

 • ประกอบด้วยตัวส่ง (Tx) และเครื่องรับ (Rx)

 • ระยะห่างของลำแสง 25 mm.

 • มี 2 Output คือ NPN NO+NC (L) / PNP NC, NPN NO (P)

 • ย่านการวัด 0.5 m. ถึง 2.5 m. {สำหรับรุ่น NA-X(P), NB-X(P)} และย่านการวัด 1 m. ถึง 7 m. {สำหรับรุ่น NA-X(LP), NB-X(LP)}

 • สายสัญญาณ M12 4pin / M12 5pin 2 m.

 • ระดับการป้องกัน IP65


     ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานเซ็นเซอร์ม่านแสงนิรภัย (Safety Light Curtain)

ปิดกั้นการ เข้า-ออก ของบรรจุภัณฑ์หีบห่อ
เพื่อป้องกันไม่ให้ออกนอกพาเลท

 
กั้นขอบเขตพื้นที่บริเวณการทำงานของหุ่นยนต์
เพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดกับสิ่งกีดขวาง
หรือผู้ปฏิบัติงานในบริเวณนั้น
ป้องกันการขนถ่ายผลิตภัณฑ์จากเครื่องจักร หรือจากพื้นที่ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 

Knowledge

Wiring Duct ในตู้คอนโทรลมีแบบไหนบ้าง

2019-04-09

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

พัดลม BLOWER สำหรับงานอุตสาหกรรม

2018-03-28

Product

40B : Digital Indicator Brand GEFRAN

SI8-C1 NPN NC H1 : Inductive Sensor Ø8mm. Flush Mounting Brand AECO

V230 : Vision Programmable Logic Control+HMI (PLC+HMI) Brand UNITRONICS

11000+ Series : Machine Safety Devices Brand SMARTSCAN

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400