การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor ( 2019-03-12 )

     ดิสเพลสเมนต์เซ็นเซอร์ (Displacement Sensor) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับใช้ในการตรวจจับตำแหน่ง, ระยะทาง, ขนาด, รูปร่าง, ระดับ ของวัตถุแบบไม่สัมผัส มีความแตกต่างจากโฟโตอิเล็กทริกเซ็นเซอร์ (Photoelectric Sensor) ทั่วไป โดยใช้หลักการรับแสงแบบ CMOS เป็นองค์ประกอบในการรับแสง ในวงจรเซ็นเซอร์ CMOS จะมีวงจรย่อย ๆ สำหรับใช้ในการเปลี่ยนแปลงค่าแสงที่เข้ามาให้เป็นสัญญาณดิจิตอลเพื่อระบุตำแหน่งจริง โดยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากแสงโดยรอบหรือแสงที่กระจาย ทำให้มีความเสถียรในการวัด แม้ในรูปทรงของวัตถุที่ซับซ้อนและมีขนาดเล็ก

     ในการประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor ซึ่งสามารถแบ่งประเภทได้ตามลักษณะการตรวจจับ ดังนี้

งานตำแหน่ง/ความสูง/ความหนา
ตรวจจับการวางตำแหน่งสำหรับการติดตั้งแผ่นโลหะ การวัดความสูงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ประกอบ การวัดความหนาของจานเบรค

 

งานวัดความเอียง/ระดับความเรียบของพื้นผิว
การวัดความเรียบของพื้นผิว PCB การวัดการบิดเบี้ยว/โก่งงอ ของพื้นผิวแก้ว การตรวจจับรอยตะเข็บบนแผ่นยาง

 

งานตำแหน่งความกว้าง/ช่องว่าง (Gap)
การวัดความกว้างและช่องว่างของชิ้นงาน การวัดช่องว่าง (Gap) ของลูกกลิ้ง การวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกชิ้นงานทรงกระบอก

 

การวัดแบบมีมิติ (2 มิติ)
การวัดส่วนสูงและวัดพื้นผิวของผ้าเบรค
เพื่อตรวจเช็คการสึกหรอของผ้าเบรค
การตรวจจับความทับซ้อนของพื้นผิว ตรวจสอบความแตกต่างความสูงและช่องว่าง (Gap)
ของประตูรถยนต์


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
HOTLINE : 090-880-8240 , 090-197-9601
ID LINE  @primusthai
WEBSITE : www.primusthai.com

Knowledge

การประยุกต์ใช้งาน Displacement Sensor

2019-03-12

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

ป้องกันโซนอันตรายจากการทำงานของเครื่องจักรด้วย Area Sensor/Safety Light Curtain

2020-09-02

Product

UK 10/4 476 254 : Cross Connection Brand KLEMSAN

SH : Shear Type Load Cell Brand GEFRAN

Polarized Retro-Reflective Fiber Cables Brand OPTEX-FA

CRFC-09063B-3B : Cross Flow Fan AC Capacitor motor 1 Phase 4 Pole Brand CAM YORK

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400