ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร? ( 2018-07-03 )


                                                                                                                

     ทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตของทุกคน โดยเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การทำงาน เช่น การโทรหากันด้วย Smartphone หรือ Tablet ผ่านการใช้แอพลิเคชั่นยอดฮิตอย่าง Line หรือ Facebook แต่ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone หรือ Smart TV ก็แทบไม่ได้ออกแบบมาเพื่อผู้พิการเลย ซึ่งปัจจุบันมีผู้พิการทางแขน มือและนิ้วอยู่เป็นจำนวนมาก แน่นอนว่าผู้พิการควรได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกมากกว่าคนปกติทั่วไป แต่การเข้าถึงเทคโนโลยีของพวกเขานั้นก็ยังทำได้ยาก

                                                                                                                                

     Quha Zono เมาส์สำหรับผู้พิ การทางมือ ล่าสุดได้มีผู้คิดค้นนวัตกรรมสุดไฮเทค ที่ทำให้ผู้พิการทางมือได้มีโอกาสใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone  และ Smart TV ได้ง่ายขึ้น เรียกว่า  Quha Zono เป็นเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ (Mouse for Hand-Disabled People) 

การทำงานของ Quha Zono

                                                             

     หลักการทำงานง่าย ๆ คล้ายกับเมาส์ไร้สาย (Wireless Mouse) คือมีทั้งตัวรับและตัวส่งสัญญาณ เพียงสวมอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวส่งไว้ที่ศีรษะ ภายในอุปกรณ์จะมีเซนเซอร์ไจโรสโคป (Gyroscopic Sensor) ตรวจจับการเคลื่อนไหวของศีรษะ จะทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังตัวรับที่อยู่กับคอมพิวเตอร์ ทำให้ลูกศรบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลื่อนตามที่ศีรษะขยับ

นอกจากจะบังคับด้วยศีรษะแล้วยังสามารถใช้ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายควบคุมได้ด้วย เช่น เท้า ขา

                                                                                          

     ในส่วนของการคลิกเมาส์ อุปกรณ์จะมีระบบคลิกอัตโนมัติ หรือ Auto-click  ตามตำแหน่งที่ลูกศรถูกวางไว้  อีกทั้งยังสามารถกดปุ่มหรือเป่าลมผ่านชิ้นส่วนที่ยื่นออกมาเหมือนไมโครโฟน ซึ่งเป็นตัวเลือกที่ทำให้ผู้พิการเลือกใช้งานได้หลากหลายขึ้น เมาส์สำหรับผู้พิการทางมือหรือ Quha  Zono นี้ รองรับการใช้งานทั้งระบบปฏิบัติการ Android, Windows และ MacOS

                                                                                                        


ประโยชน์ของ Quha Zono

                                                                               

     Quha Zono เป็นเมาส์สำหรับผู้พิการทางมือ ทำให้ผู้พิการได้รับความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ญาติพี่น้องหรือผู้อื่นผ่าน Tablet หรือ Mobile Phone ได้ง่ายขึ้น เป็นการเปิดโอกาสทางการประกอบอาชีพ การค้นคว้าหาความรู้ การรับข้อมูลข่าวสาร และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นการเพิ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่คนพิการ

Knowledge

PLC+HMI All in One Unit

2018-03-27

ผู้พิการทางมือใช้คอมพิวเตอร์, Tablet, Mobile Phone และ Smart TV ได้อย่างไร?

2018-07-03

Area Sensor Light Curtian / Machine Safety Device เซ็นเซอร์ตรวจจับแบบม่านลำแสง

2018-03-27

Product

CENTER 200/201 : Mini Clamp Meter Brand CENTER

SCB Series : Two-Phase Solid State Relay Brand CELDUC

CENTER 220/221/222 : Low Cost Mini Clamp Meter Brand CENTER

CENTER 120/122 : Data logger/True RMS Autorang Multimeter Brand CENTER

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400