ติดต่อเรา


Themtech Co., Ltd.

127 Soi Srimuang Anusorn, Sutthisarnvinijchai Rd., Dindaeng, Bangkok 10400 Thailand.

Tel. +66 2693 7005
Fax. +66 2277 3565 , +66 2277 1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , sales@primusthai.com

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400