เกี่ยวกับเรา


บริษัท เดมเทค จำกัด  (Themtech Co., Ltd.)

     ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536 โดยเริ่มจากการนำเข้าสินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตระดับชั้นนำที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ OPTEX, TOHO (ญี่ปุ่น), CELDUC (ฝรั่งเศส), AECO, GEFRAN(อิตาลี) , UNITRONICS (อิสราเอล) เป็นต้น โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้แก่ เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Controller), เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุด้วยลำแสง (Photoelectric Sensor), เซ็นเซอร์วัดแรงดันและแปลงสัญญาณ (Pressure Transmitter), เครื่องควบคุมระบบอัตโนมัติ (PLC) เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าประเภทร้านค้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั่วประเทศ

     และในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้เริ่มนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยสำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรา จากผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ระดับชั้นนำจากต่างประเทศ อาทิ แบรนด์ Quha oy, Armon, Camanio care, Tuin Aid, Economic Holland B.V เป็นต้น เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์มาอำนวยความสะดวกหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยและคนชรา โดยทางบริษัทฯ เล็งเห็นว่าในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (อ้างอิงจาก : ข้อมูลสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ดังนั้น อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรานั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในประเทศไทย

วิสัยทัศน์
     "เราจะเป็นผู้นําด้านระบบควบคุมอัตโนมัติ ที่มีความทันสมัยและคุณภาพสูง" และเป็น "ศูนย์รวมนวัตกรรมสำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราที่ทันสมัย"

พันธกิจ
     1. จำหน่ายสินค้าให้มีคุณภาพที่ดี หลากหลาย มีความทันสมัย
     2. การบริการที่ดีเพื่อนําไปสู่ความประทับใจให้กับลูกค้า
     3. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
     4. การพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ ให้เป็นที่รู้จักและทําประโยชน์เพื่อสังคม

การรับรองคุณภาพ
     สินค้าประเภทเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทฯ นำเข้ามาจำหน่าย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม อาทิ CE-Mark, ระบบ ISO 9001 เป็นการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ
     ทางบริษัทฯ ได้นำเข้าและจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชรา โดยอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวได้รับมาตรฐาน CE Mark ประเภทเครื่องมือแพทย์ระดับสากล จึงสามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องมือแพทย์ของเรามีมาตรฐานความปลอดภัย และการันตีได้ถึงคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการได้รับใบอนุญาตนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากกรมการอาหารและยา และใบ Certificate Free Sale (CFS) ที่อนุญาตให้จัดจำหน่ายสินค้าในประเทศไทยได้โดยถูกต้อง

ความพร้อมของทางบริษัทฯ
     บริษัท เดมเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการในงานอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยและคนชราที่ได้มาตรฐาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีบุคลากรจำนวนมากกว่า 100 ท่าน โดยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
     1. แผนกวิศวกรขาย : ทางเรามีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้บริการแก้ไขและให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นกันเอง
     2. แผนกเครื่องมือแพทย์ : ทางเรามีทีมวิศวกรเครื่องมือแพทย์ที่มีความรู้และความชำนาญ พร้อมให้บริการคำปรึกษาลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศ โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็วและเป็นกันเอง
     3. แผนกบริการหลังการขาย : ทางเรามีทีมงานบริการหลังการขายที่มีคุณภาพ ด้วยช่างผู้ชำนาญงานมากกว่า 20 ปี  อะไหล่ทุกชิ้นมาจากประเทศผู้ผลิตสินค้าที่เราเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยทีมช่างและวิศวกรหลังการขายได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการซ่อมจากผู้ผลิตจากต่างประเทศโดยตรง ทำให้เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการงานซ่อมและงานติดตั้งเครื่องมือวัดไฟฟ้าอุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงมีทีมวิศวกรหลังการขายที่พร้อมให้บริการอย่างรวดเร็วทั้งในและนอกสถานที่
     4. แผนกคลังสินค้า : ทางเรามีระบบการวางแผนจัดการสินค้าจำนวน Stock ให้พอเพียงกับความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศ
     5. แผนกจัดส่ง : ทางเรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญเส้นทาง บริการจัดส่งสินค้าด้วยรถมอเตอร์ไซด์ (กรงเทพฯ) และรถยนต์ (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
     6. แผนกทรัพยากรบุคคล : มีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและเสนอแนะนโยบายใหม่ ๆ หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายที่มีอยู่เกี่ยวกับงานด้านบุคลากรให้เกิดความเหมาะสมและนำมาปรับใช้ทำให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทำงาน
     7. แผนกบัญชีและการเงิน
     8. แผนกจัดซื้อ

© 2018 Themtech.co.th

All right are reserved.

Contact Info

Tel : 0-2693-7005

Fax : 0-2277-3565 , 0-2277-1146

E-mail : sales_tht@themtech.co.th , porameth.in@gmail.com

Themtech Co., Ltd.

บริษัท เดมเทค จำกัด

ที่อยู่ 127 ซอยสีม่วงอนุสรณ์ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400